Ubezpieczenia komunikacyjne


OC:  Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierowcę samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub wypadku, a z drugiej strony – gwarantuje zaspokojenie roszczeń osoby poszkodowanej.

AC: Auto Casco i  Kradzież pojazdu
Ubezpieczeniem objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm. Szyby samochodowe Wybita lub pęknięta szyba samochodowa to często spotykany problem dotykający kierowców. Z pozoru drobna szkoda może przysporzyć sporo kłopotów, a jej naprawa pochłonąć wiele cennego czasu. Warto ubezpieczyć się od skutków takich zdarzeń kupując ubezpieczenie AutoSzyba. Dzięki takiemu ubezpieczeniu można uniknąć niepotrzebnych zmartwień i utraty zniżki w AC.

NNW: Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to niezawodna gwarancja, że znajdą się pieniądze na leczenie, rehabilitację lub odszkodowanie. Polisa chroni kierowcę i pasażerów pojazdu w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce lub poza jej granicami.

Assistance
Trudno przewidzieć wszystkie sytuacje na drodze. Nawet najlepszym kierowcom może przydarzyć się awaria, wypadek, przebicie opony, rozładowanie akumulatora, zatrzaśnięcie kluczyków, kolizja albo... pusty bak paliwa