Ubezpieczenia turystyczne


Wykupując ubezpieczenie kosztów leczenia zapewniamy sobie ochronę podczas zagranicznych podrózy.

Zakresem ochrony powinna być objęta zarówno organizacja pomocy medycznej jak i pokrycie jej kosztów. Dzięki temu w razie nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania będziemy mogli liczyć na pokrycie kosztów związanych z leczeniem i zabiegami operacyjnymi, konsultacjami lekarskimi czy transportem z miejsca wypadku lub zachorowania do najbliższej placówki medycznej.